Tjenester Bedrift

Totalleverandør av renhold- og vedlikeholdstjenester for det profesjonelle markedet, næringsliv og offentlige etater.

Tjenester Bedrift

Total leverandør innen renhold og vedlikeholdstjenester. Innovasjon, fleksible løsninger og hurtig oppfølging på kundens ønsker og krav slik at arbeidet vil alltid bli utført til rett tid, konkurransedyktige priser og høy kvalitet.

Identifisering, forståelse av samvirkende prosesser som et system, bidrar til at vår bedrift oppnår våre mål på en miljøbevisst, virkningsfullt og effektiv måte.

Kontinuerlig forbedring av bedriftens samlede prestasjonsevne er et vedvarende mål for oss.

Daglig renhold bedrift

Daglig renhold eller fast renhold er viktig for deg og dine medarbeidere og vår hovedtjeneste. Sammen med deg som kunde finner vi et arbeidsomfang som passer for din bedrift og sikrer et rent lokale og godt innemiljø. Dette innbefatter et oppsett over hvilket renhold som skal leveres.

Våre profesjonelle renholdstjenester kan bli gjennomført før åpningstid, under åpningstider eller etter avtale med dere. Vi finner ut sammen hvor ofte rengjøring er nødvendig. Behovet kartlegges etter deres ønsker under befaring.

INSTA-800 Rengjøring

Hvorfor en nordisk standard for renhold?

 • Like krav til kvalitetsbegrepet i Norden
 • Leverandører og kunder snakker samme språk og har lik oppfatning av rengjøringskvalitet
 • Klargjørende dialog
 • Objektiv vurdering av resultat og kvalitet

INSTA 800 RENGJØRING bygger videre på

 • Entydig fastsettelse av kvalittet
 • Dokumentasjon på oppnådd kvalitet
 • Synliggjøre kvalitetsnivå overfor brukerne av lokalene
 • Standarden setter krav til:
 • Systemets oppbygging
 • Prosedyrer for kontroll (hvem, hvordan, når)
 • Rapportering av renholdskvalitet
 • Bruk av stikkprøver

KRAV

 • Systemet skal være lett å bruke og lett å forstå
 • Kontrolldelen skal være forbundet med lave kostnader – stikkprøvekontroll
 • Systemet skal objektiv beskrive ulike kvalitetsnivåer gjennom krav og hvordan de måles / vurderes men ikke hvordan de oppnås (metoder for renhold)
 • Systemet skal kunne ivareta inneklima forhold
 • Systemet skal kunne brukes på sett alle typer bygg og lokaler
 • Systemet skal være dokumenterbart og statistisk korrekt
 • Kvalitetskontrollen skal baseres på en rekke objektive kriterier som vurderes subjektivt, evt. suppleres med objektive målemetoder m.m…
Kvalitet

KVALITET

 • Ingen overgangsordning med tilnærming på avtalt kvalitet – avtalt kvalitet fra første dag.
 • Tett oppfølging
 • Kort behandlingstid og rask responstid
 • Faglige medarbeidere
 • Ferdig opplærte vikarer
 • Miljøbevisste metoder og optimal innarbeidet kvalitets / styringssystem
 • Ergonomi og tilpasning
 • Avviksregistrering behandling og utbedring
 • Kvalitetshåndbok med bekreftet signatur på utført arbeid
 • Tilstandsrapportering årsaksanalyser og handlingsplaner
 • Digital avviksregistrering og rapportering og 5 års dokumentarkivering
 • Kvalitetssikring og kundetilfredshet
 • Fungerende NS – ISO 9001kvalitetssystem
 • Inovativ Rengjøring
 • NS – INSTA 800 kunnskapsnivå 4 kvalitetssikring
 • Svane Rengjøring
 • Smittevern og Smitterenhold
 • Desinfeksjon Sterilisering og Bakteriemåling
 • Optimal kvalitet gjennom hele avtalen

KVALITETSSIKRING

 • Kvalitetsskjema / kontrollskjema på alle sanitære rom
 • Kvalitetsskjema / kontrollskjema på andre objekter om ønskelig
 • NS – INSAT800 kontrollskjema 4 ganger pr år om dette er relevant
 • Glansmåling av gulvoverflater 2 ganger pr år om dette er relevant
 • Støvmåling 2 ganger pr år om dette er relevant
 • Friksjonsmåling
 • Overflatemotstands måling
 • Statisk elektrisitetsmåling og  
 • Bakteriemåling av diverse objekter på sanitære rom 6 ganger på år
 • Bakteriemåling av andre objekter 2 ganger ell. mer pr år om dette er relevant
 • Rapport om kjemikalieforbruk i microliter pr m2 på årsbasis
 • Rapport om avfallsposeforbruk i mikrogram pr m2 på årsbasis
 • Rapport om papirforbruk i mikrogram pr m2 på årsbasis
 • Rapport om krav til rengjorte kvm2 på årsbasis
 • Rapport om krav til korrekt dosering
 • Rapport om krav til andel miljømerkede kjemikalier
 • Rapport om kjemikalier – fareklasifisering
 • Rapport om krav til ikke miljømerkede kjemikalier
 • Rapport om krav til konsentrerte kjemikalier
 • Rapport om krav til transport, andel av Euronorm IV tjenestebiler( vårt mål er opp til 90 % EL biler)
 • Rapport om krav til drivstofforbruk Euronorm IV tjenestebiler
 • Rapport om krav til avfallshåndtering
 • Rapport om krav til innkjøp av miljøsertifiserte kjemikalier
 • Rapport om krav til papirforbruk
 • Digitalarkivering av alt materiale og kostnadsfritt levering til oppdragsgiver på en dags varsel

KVALITETSSTYRING

 • Bestemme Oppdragsgiverens og andre interesseparter behov og forventninger
 • Oppnåelse av overenstemmelse med kundekrav og kvalitetsstyring
 • Bestemme prosessene og ansvaret som er nødvendig for å oppnå kvalitetsmålene
 • Bestemme og fremskaffe de resursene som er nødvendig for å oppnå kvalitetsmålene
 • Etablere metoder for å måle virkningen og effektiviteten for den enkelte prosess
 • Anvende disse målene for å bestemme virkningen og effektiviteten for den enkelte prosess
 • Bestemme måter for å unngå avvik og for å fjerne årsaker til avvik
 • Etablere og anvende en prosess for kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring
 • Hensiktsmessig opplæring og relevant fagkompetanse til spesifikke oppgaver
 • Bedømmelse av virkningen av systemet for kvalitetsstyring og om det fortsatt er
 • hensiktsmessig å forandre dokumentasjon og aktivitet for å skape bedre verdier og  kvalitet på utført arbeid
Miljø

Lisa Ultra Vedlikehold AS skal gjennom kontinuerlig forbedring av våre tjenester og prosesser bidra til en positiv utvikling sett i et miljøperspektiv. Dette skal oppnås ved at alle ansatte ansvarliggjøres gjennom holdningsskapende arbeid og tilførsel av kunnskap og kompetanse.

Vi ønsker med vårt Miljø– og HMS-arbeide å:

 • Forebygge ulykker, miljø- og helseskader.
 • Gjennomføre årlige vernerunder og rapportering av avvik.
 • Miljømål for neste år: Alle nye ansatte skal gjennomgå grunnkurs i HMS og faglig opplæring.
 • Tilstrebe at vår drift i minst mulig grad skal påvirke det ytre miljø.
 • Miljømål for neste år: Lage innkjøpsveileder og benytte flere miljømerkede produkter.
 • Miljømål for neste år: Innføre tiltak for å redusere papirforbruket.
 • Sørge for at våre tjenester også skal være sikre for våre kunder.
 • Miljømål for neste år: Opplæring i riktig renholdteknikk med minimalt forbruk av vann og energi.

Våre miljømål

 • Arbeide målrettet for å få ned sykefraværet, gjennom systematisk drift av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen.
 • Miljømål for neste år: 0,8 % sykefravær.
 • Sørge for gode vernerutiner med kontroll av utstyr og arbeidsplasser.
 • Miljømål for neste år: Gå månedlige vernerunder.
 • Skape trivsel og et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.
 • Utvikle et trygt og trivelig arbeidsmiljø, samt å fremme personlig og faglig utvikling.
 • Miljømål for neste år: Jevnlige 1:1 samtaler og årlige medarbeidersamtaler.
 • Redusert transportbehov er miljømessig og økonomisk lønnsomt.
 • Miljømål for neste år: Lage plan for å minimere transport.
 • Vise forsiktighet og omtanke i alle ledd slik at vår bedrift unngår å bidra til miljø nedbryting som ikke kan reverseres.
 • Gjennom kunnskap om de lover, forskrifter og direktiver som påvirker vår virksomhet velges løsninger som bidrar til
 • redusert forbruk av midler, utstyr, energi og negative miljøpåvirkninger.
 • Prioritering av prosjekter som bidrar til en gradvis og kontinuerlig reduksjon av miljøbelastninger.
 • Arbeides med å påvirke våre leverandører og underleverandører til å føre de samme
 • retningslinjene innen miljø som Lisa Ultra Vedlikehold AS.
 • Bruk av el. biler til egen transport – vi kjører 95 % miljøvennlig.
Tjenester Bedrift

Økonomi tjenester bedrift

Godt og fagmessig utført renhold er også god økonomi. Det er viktig for både oss og våre kunder. Lisa Ultra Vedlikehold AS utfører har alltid tjenester med av kvalitet og til konkurransedyktige priser.

 • Ingen nullstillingskostnader.
 • Innovative metoder for overflatebehandling som forlenger levetiden på overflatene og utsetter temporære oppgaver (bedre langsiktig økonomi for våre oppdragsgvivere).
 • Kostnadsfritt glansbehandling av toalettskål, urinal og servant.
 • Kostnadsfritt desinfeksjon av trafikkerte områder på sanitære rom.
 • Kostnadsfritt bakterie måling av trafikkerte områder på sanitære rom.
 • Kostnadsfritt bistand til NS ISO 9001 sertifisering av hele eller deler av deres bedrift.
 • Kostnadsfritt bistand til Svane sertifisering av hele eller deler av deres bedrift.
 • Kostnadsfritt bistand til Miljøfyrtårn sertifisering av hele eller deler av deres bedrift.
 • Kostnadsfritt opplæring av NS – INSTA 800 kunnskapsnivå 4 rutiner, oppfølging m.m.
 • Kostnadsfritt bistand om materialvalg i forhold til vår fagkompetanse ved nye bygg eller delvis modernisering av deres bygg, (kostnadseffektivt og mye bedre økonomi siktet mot fremtidig renhold og overflatebehandling av deres lokaler).
 • Kostnadsfritt foredrag om ergonomi, hygiene, bakteriespredning, smittebalanse og  kritiske punkter i forbindelse med epidemi utbrudd i deres bedrift.
 • Riktig valg og prisgaranti på matteleie.
 • Valg av kostnadseffektive, miljøbaserte sanitære produkter (lønnsomhet).
Z

Hovedrengjøring

Hovedrengjøring er en del av det totale renholdsbildet.
Det er avhengig av bransje og smussforhold på lokalene for å fastslå hvor ofte man bør ha hovedrengjøring.
Hovedrengjøring omfatter vanligvis tak og vegger, vinduer og karmer innside, lysbrytere, fastmonterte lysarmaturer, dører og karmer samt fastmontert utstyr som skap utvendig.
Arbeidet utføres av renholdere med lang erfaring fra denne type arbeid.

Z

Byggrengjøring

Vi utfører renhold under eller etter byggeperioden/rehabiliteringsperioden. Hva dette innebærer blir bestemt utifra flere faktorer, akkurat som med andre typer rengjøring. Bygg-renholdstjenestene våre er utviklet for å passe hver eneste fasilitet og behov på individuell basis.

En plan vil bli opprettet for å tilfredsstille alle krav uavhengig om behovet er et engangstilfelle eller tjenesten etterspørres jevnlig.

Z

Forbruksmaterialer

Mange av våre kunder har tjenesteavtaler på levering av hygieneartikler til toalettrom og kjøkken. Vi benytter gode produkter fra kjente leverandører og kjøper store kvanta, slik at vi kan tilby gode betingelser på håndsåpe, tørkepapir og toalettpapir.

I tillegg kan vi levere flere sorter rensemidler, håndkrem, hånddesinfeksjon, avfallssekker og avfallsposer.