Svane rengjøring

Svanemerket finnes på en rekke typer vaskemidler, rengjøringsmidler og andre kjemiske produkter til bruk i private husholdninger og profesjonelt.

Kravene omfatter hele driften, blant annet:

 • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
 • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
 • Krav til effektiv transport
 • Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering
 1. Den største utfordringen vi står overfor, er å bygge et samfunn som løser dagnes og framtidens miljøproblemer.
 2. Vi må begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil kunne gjøre uopprettelig skade både på mennesker og natur.
Svane rengjøring

Våre målsetninger bygger på håndfaste beregninger av produkter, avfall og utslipp. Det betyr at vi skal minske bruken av:

usertifiserte kjemikalier og utslipp gjennom et bevist Bedrift miljøpolitikk og arbeide med konkrete planer og gjennomføring av

jevnlige evalueringer for å vurdere behovet for nye tiltak og virkemidler i omstilling til et minst mulig naturutslipp, samt skape til

et enklere, tryggere og miljøvennlig ledende politikk.

Vi, Lisa Ultra Vedlikehold AS er sertifisert og er stolt av å være både Miljøfyrtårn og en Svane Bedrift.

Vi vil til enhver tid oppfylle Svanekrav som

 • krav til bruk av kjemikalier i mikroliter pr kvm2 på årsbasis

 • krav til avfallsposer i mikrogram pr kvm2 på årsbasis

 • krav til rengjorte kvm2 på årsbasis

 • krav til korrekt dosering

 • krav til andel miljømerkede kjemikalier

 • krav til kjemikalier – fareklasisifering

 • krav til ikke miljømerkede kjemikalier

 • krav til konsentrerte kjemikalier

 • krav til transport

 • krav andel av Euronorm IV tjenestebiler (vårt mål er bruk EL biler opptil 90 %)

 • krav drivstofforbruk Euronorm IV tjenestebiler

 • krav til driftsstoffutnyttelse Euronorm IV tjenestebiler

 • krav til avfallsposer

 • krav til avfallshåndtering

 • krav til innkjøp av miljøsertifiserte kjemikalier og

 • krav til papirforbruk