Smittervern/Smitterenhold

Renhold som utføres riktig kan hindre spredning av bakterier. Her kan du lese mer om smittevern/smitterenhold, desinfisering og bakteriemåling.

TENK SMART – FOREBYGG INFEKSJONER

 • sammenheng mellom gjennomføring av smitteverntiltak og forekomst av infeksjoner
 • tenke smittevern i alle arbeidssituasjoner bidrar til å redusere smittefaren for både pasienter, besøkende, brukere og ansatte
 • dette sparer pasienter, besøkende, bruker og ansatte for lidelser og samfunnet for ekstra kostnader
Smittervern / Smitterenhold

VÅRT PLIKT OG ANSVAR

 • plikt til å ha et fungerende kvalitetssystem som sikrer at nødvendige retningslinjer
 • blir utarbeidet, satt i verk og er oppdaterte at rutiner og prosedyrer for renhold foreligger, og sikre at dette følges
 • tilrettelegge med mulighet for å gjennomføre tiltak
 • god faglig standard og arbeidssituasjon som fremmer optimal kvalitet
 • ansvar for intern undervisning og kontinuerlig oppdatering av rengjøringssystem

FAGLIG LEDER – OPPLÆRINGSANSVARLIG

 • Faglig leder har ansvaret for:
 • alle som arbeider med smitterenhold for nødvendig opplæring i hygiene og smittevern
 • krav, rutiner og prosedyrer følges
 • når og hvilket beskyttelsesutstyr som må brukes
 • kjemikaliebruk og blandingsforhold
 • romgruppe bestemmer metode desinfeksjons-
 • valg og rengjøringsmetode / rutine.
 • tiltak og forholdsregler ved smittefare / smittetilfelle
 • risikoanalyse / risikovurdering av romgruppe 2 og 1
 • smittenivå – smitterenholdtilpasning
 • organisering i TEAM

DESINFISERING

Smittervern/SmitterenholdHensikten med desinfeksjon og bakteriemåling er å forebygge og,- ellers minimere smittefarer og mulig infeksjoner hos ansatte og brukere hos våre Oppdragsgivere. Grunnleggende er at, god personlig hygiene vil begrense bakterie vekst på hender og dermed redusere spredning av egne bakterier til omgivelsene rundt oss.

Desinfeksjon er uskadeliggjørelse av smittestoff, særlig bakterier som ikke danner sporer og andre mikroorganismer som kan avlives med nokså milde metoder.

Formålet med desinfeksjon er å hindre at mengden av potensielt patogene ,mikroorganismer / sykdomsfallende mikroorganismer reduseres så mye at smitterisiko elimineres. Desinfeksjon er det midterste leddet i triaden: Rengjøring – desinfeksjon  – sterilisering. Desinfeksjonsmidlene deles i fysiske og kjemiske.

 • varmedesinfeksjon
 • kjemisk desinfeksjon
 • stråledesinfeksjon
 • filtrering

KRAV TIL DESINFEKSJON

 • ugiftig: Desinfeksjonsmidler som brukes må ikke forårsake forgiftninger selv ikke ved langvarig bruk.
 • stabilt: Effekten skal helt være til stede også etter lang oppbevaring.
 • hudvennlig
 • Ikke allergent
 • ikke opphav av resistens
 • biologisk nedbrytbart
 • ufarlig for vannlevende organismer

Våre foreslåtte metoder egner seg fremt og fremst for innretninger på sanitære rom og ulike trafikkerte andre komponenter i et bygg.

Dette må planlegges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at alle de aktuelle innretninger, alle tilhørende prosesser, samt direkte og

indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot overføring av bakterier. Innretningene skal regelmessig sjekkes av bakteriemåler,

og det skal fastsettes rutiner som sikrer at drift av rengjøring og desinfisering gir tilfredsstillende vern mot bakterievekst.

Gode dokumenterte rutiner er avgjørende for driften, tryggheten og hygienekrav til brukerne.

Desinfeksjon av sanitære rom av frekvens på 12 ganger årlig er integrert i våre tilbud. Andre områder og,- ellers objekter kan avtales nærmere om ønskelig av Oppdragsgiver.

Utsatte smittebærende overflater og materiale i vår bransje er som følger:

 • horisontale kermaiske og andre flater ( på sanitærerom, kjøkkenrom m.m…)
 • vertikale keramiske og andre flater ( på sanitærerom, kjøkkenrom m.m… )
 • toaletter (og veg rundt og bak toaletter)
 • urinaler (og veg rundt urinaler)
 • servanter (og  veg rundt og bak servanter)
 • blandebatteri ( spesielt på sanitære rom )
 • dørhåndtak ( spesielt på sanitære rom )
 • gulv
 • lysbrytere
 • tastatur og
 • telefon rør
 • støvpartikler på horisontale flater
 • mopper og fiberkluter etter bruk
 • rengjøringsutstyr etterbruk

Bakteriemåling

Hygiene analyse av alle overflater som kan være forurenset med biologisk materiale ved bruk av ATP  System SURE Plus internasjonalt kjent.ATP System SURE Plus er selvkalibrerende og benyttes sammen med komplett reagenssvaberen Ultrasnapp og gir det siste innen teknologisk utvikling. Den også såkalte Hygiena har mottatt priser for instrumentenes teknologi og er i dag verdensledende på ATP rengjøringskontroll. Systemet SURE Plus benyttes blant annet, innenfor næringsmiddelindustrien, oppdrettsnæringen, aquakultur, brønnbåter, helsesektoren og rengjøringsbransjen. Systemet ATP er den mest solgte systemet både i Norge og øvrige deler av verden. Systemet kan brukes på alle åpne flater / overflater på; dusjer, toaletter, servanter, blandebatteri, dørhåndtak, tastatur, telefonrør, og,- ellers benker og pulter og alle kritiske områder, overflater og komponenter som på grunn av mengde trafikk og bruksområder kan være utsatt eller danne vilkår for bakterievekst.

Smittervern/Smitterenhold
Smittervern/Smitterenhold
Smittervern/Smitterenhold