Lisa Ultra Vedlikehold AS (LUV AS)

Inspirasjon, visjon, etikk, kompetanse, kommunikasjon, åpenhet, likeverd, miljø, tilpasninger og respekt for hverandre er våre kjerneverdier.

Vi setter store krav til oss, slik at vår kompetanse og kvalitet gjør oss til ett sikker alternativ. Alle løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundens behov,ønsker og krav.

Våre tjenester oppfyller krav i forholdt til lover og forskrifter, regler, standarder og spesifikasjoner. Viktige i dette arbeidet er, å minimum tilfredsstille

NS-ISO 9001 kvalitetskrav og om relevant NS – INSTA 800, samt utvikle og ta i bruk effektive styringssystemer, involvere og ansvarliggjøre våre ansatte på en måte som sikrer forståelse og engasjement av kvalitetssystemet.

Vi og våre Oppdragsgivere er avhengig av hverandre, med gjensidig og fordelaktig samarbeid forbedrer vi våre og Oppdragsgiverens evne til å skape verdier gjennom hele avtalen. Innstilt på å oppfylle alle kundekrav og streber etter å alltid overgå kundenes forventninger

Om oss Lisa Ultra Vedlikehold AS