Økonomi

 • Ingen nullstillingskostnader.
 • Innovative metoder for overflatebehandling som forlenger levetiden på overflatene og utsetter temporære oppgaver (bedre langsiktig økonomi for våre oppdragsgvivere).
 • Kostnadsfritt glansbehandling av toalettskål, urinal og servant.
 • Kostnadsfritt desinfeksjon av trafikkerte områder på sanitære rom.
 • Kostnadsfritt bakterie måling av trafikkerte områder på sanitære rom.
 • Kostnadsfritt bistand til NS ISO 9001 sertifisering av hele eller deler av deres bedrift.
 • Kostnadsfritt bistand til Svane sertifisering av hele eller deler av deres bedrift.
 • Kostnadsfritt bistand til Miljøfyrtårn sertifisering av hele eller deler av deres bedrift.
 • Kostnadsfritt opplæring av NS – INSTA 800 kunnskapsnivå 4 rutiner, oppfølging m.m.
 • Kostnadsfritt bistand om materialvalg i forhold til vår fagkompetanse ved nye bygg eller delvis modernisering av deres bygg, (kostnadseffektivt og mye bedre økonomi siktet mot fremtidig renhold og overflatebehandling av deres lokaler).
 • Kostnadsfritt foredrag om ergonomi, hygiene, bakteriespredning, smittebalanse og  kritiske punkter i forbindelse med epidemi utbrudd i deres bedrift.
 • Riktig valg og prisgaranti på matteleie.
 • Valg av kostnadseffektive, miljøbaserte sanitære produkter (lønnsomhet).