KVALITET RENHOLDSTJENESTER

 • Ingen overgangsordning med tilnærming på avtalt kvalitet – avtalt kvalitet fra første dag.
 • Tett oppfølging
 • Kort behandlingstid og rask responstid
 • Faglige medarbeidere
 • Ferdig opplærte vikarer
 • Miljøbevisste metoder og optimal innarbeidet kvalitets / styringssystem
 • Ergonomi og tilpasning
 • Avviksregistrering behandling og utbedring
 • Kvalitetshåndbok med bekreftet signatur på utført arbeid
 • Tilstandsrapportering årsaksanalyser og handlingsplaner
 • Digital avviksregistrering og rapportering og 5 års dokumentarkivering
 • Kvalitetssikring og kundetilfredshet
 • Fungerende NS – ISO 9001kvalitetssystem
 • Inovativ Rengjøring
 • NS – INSTA 800 kunnskapsnivå 4 kvalitetssikring
 • Svane Rengjøring
 • Smittevern og Smitterenhold
 • Desinfeksjon Sterilisering og Bakteriemåling
 • Optimal kvalitet gjennom hele avtalen

Kvalitetssikring

 • Kvalitetsskjema / kontrollskjema på alle sanitære rom
 • Kvalitetsskjema / kontrollskjema på andre objekter om ønskelig
 • NS – INSAT800 kontrollskjema 4 ganger pr år om dette er relevant
 • Glansmåling av gulvoverflater 2 ganger pr år om dette er relevant
 • Støvmåling 2 ganger pr år om dette er relevant
 • Friksjonsmåling
 • Overflatemotstands måling
 • Statisk elektrisitetsmåling og  
 • Bakteriemåling av diverse objekter på sanitære rom 6 ganger på år
 • Bakteriemåling av andre objekter 2 ganger ell. mer pr år om dette er relevant
 • Rapport om kjemikalieforbruk i microliter pr m2 på årsbasis
 • Rapport om avfallsposeforbruk i mikrogram pr m2 på årsbasis
 • Rapport om papirforbruk i mikrogram pr m2 på årsbasis
 • Rapport om krav til rengjorte kvm2 på årsbasis
 • Rapport om krav til korrekt dosering
 • Rapport om krav til andel miljømerkede kjemikalier
 • Rapport om kjemikalier – fareklasifisering
 • Rapport om krav til ikke miljømerkede kjemikalier
 • Rapport om krav til konsentrerte kjemikalier
 • Rapport om krav til transport, andel av Euronorm IV tjenestebiler( vårt mål er opp til 90 % EL biler)
 • Rapport om krav til drivstofforbruk Euronorm IV tjenestebiler
 • Rapport om krav til avfallshåndtering
 • Rapprt om krav til innkjøp av miljøsertifiserte kjemikalier
 • Rapport om krav til papirforbruk
 • Digitalarkivering av alt materiale og kostnadsfritt levering til oppdragsgiver på en dags varsel

KVALITETSTYRING

 • Bestemme Oppdragsgiverens og andre interesseparter behov og forventninger
 • Oppnåelse av overenstemmelse med kundekrav og kvalitetsstyring
 • Bestemme prosessene og ansvaret som er nødvendig for å oppnå kvalitetsmålene
 • Bestemme og fremskaffe de resursene som er nødvendig for å oppnå kvalitetsmålene
 • Etablere metoder for å måle virkningen og effektiviteten for den enkelte prosess
 • Anvende disse målene for å bestemme virkningen og effektiviteten for den enkelte prosess
 • Bestemme måter for å unngå avvik og for å fjerne årsaker til avvik
 • Etablere og anvende en prosess for kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring
 • Hensiktsmessig opplæring og relevant fagkompetanse til spesifikke oppgaver
 • Bedømmelse av virkningen av systemet for kvalitetsstyring og om det fortsatt er
 • hensiktsmessig å forandre dokumentasjon og aktivitet for å skape bedre verdier og  kvalitet på utført arbeid