INSTA 800 RENGJØRING

NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet.

Standarden er viktig for alle som driver i renholdsbransjen samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester.

Hvorfor en nordisk standard for renhold?

 • Like krav til kvalitetsbegrepet i Norden
 • Leverandører og kunder snakker samme språk og har lik oppfatning av rengjøringskvalitet
 • Klargjørende dialog
 • Objektiv vurdering av resultat og kvalitet

INSTA 800 RENGJØRING bygger videre på

 • Entydig fastsettelse av kvalittet
 • Dokumentasjon på oppnådd kvalitet
 • Synliggjøre kvalitetsnivå overfor brukerne av lokalene
 • Standarden setter krav til:
 • Systemets oppbygging
 • Prosedyrer for kontroll (hvem, hvordan, når)
 • Rapportering av renholdskvalitet
 • Bruk av stikkprøver

KRAV

 • Systemet skal være lett å bruke og lett å forstå
 • Kontrolldelen skal være forbundet med lave kostnader – stikkprøvekontroll
 • Systemet skal objektiv beskrive ulike kvalitetsnivåer gjennom krav og hvordan de måles / vurderes men ikke hvordan de oppnås (metoder for renhold)
 • Systemet skal kunne ivareta inneklima forhold
 • Systemet skal kunne brukes på sett alle typer bygg og lokaler
 • Systemet skal være dokumenterbart og statistisk korrekt
 • Kvalitetskontrollen skal baseres på en rekke objektive kriterier som vurderes subjektivt, evt. suppleres med objektive målemetoder m.m…