Lisa Ultra Vedlikehold AS

Leter du etter en pålitelig, dyktig og profesjonell renholdspartner? Lisa Ultra Vedlikehold AS er det du trenger. Vi er totalleverandør av renhold- og vedlikeholdstjenester for private og bedriftmarkedet.

LISA ULTRA VEDLIKEHOLD AS

Lisa Ultra Vedlikehold AS er total leverandør innen renhold- og vedlikeholdstjenester for private og bedrifter i Oslo og omegn. Innovasjon, fleksible løsninger og hurtig oppfølging på kundens ønsker og krav slik at arbeidet vil alltid bli utført til rett tid, konkurransedyktige priser og høy kvalitet. Vi er et ungt, ambisiøst og serviceorientert selskap som driver innovativt.

Identifisering, forståelse av samvirkende prosesser som et system, bidrar til at vår bedrift oppnår våre mål på en miljøbevisst, virkningsfullt og effektiv måte.

Kontinuerlig forbedring av bedriftens samlede prestasjonsevne er et vedvarende mål for oss.

Z

Bedriftmarkedet

Profesjonelle og fleksible renholdstjenester for næringsliv og offentlige etater utført av dyktig og erfarent fagpersonell. Vi sørger for en god kundeopplevelse ved å tilby kvalitet til konkurransedyktig pris. Vi er alltid opptatt av å kunne møte markedets stadig voksende utfordringer!

Z

Daglig renhold

Vi utfører alt av daglige renholdstjenester til alle kundesegmenter, hovedsakelig innen næringslivet. Sammen med kunden definerer vi behovet for renhold og utarbeider planer, oppfølgings skjemaer og sjekklister.

Vi kartlegger behovet deres og utfører tjenestene etter den plan som er avtalt.

Z

Offentlig godkjent renholdsbedrift

Lisa Ultra Vedlikehold AS er godkjent gjennom den nylig opprettede godkjenningsordningen for renholdsbedrifter og overholder alle bransjekrav-, sertifiseringer og standarder. Vi er opptatt av miljøvennlige løsninger og benytter kun godkjente kjemikalier.

Befaring

Lisa Ultra Vedlikehold (LUV AS)

Inspirasjon, visjon, etikk, kompetanse, kommunikasjon, åpenhet, likeverd, miljø, tilpasninger og respekt for hverandre er våre kjerneverdier. Vi setter store krav til oss, slik at vår kompetanse og kvalitet gjør oss til ett sikker alternativ. Alle løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundens behov, ønsker og krav.

Våre tjenester oppfyller krav i forholdt til lover og forskrifter, regler, standarder og spesifikasjoner.

NS-ISO 9001 kvalitetskrav og om relevant NS – INSTA 800, samt utvikle og ta i bruk effektive styringssystemer, involvere og ansvarliggjøre våre ansatte på en måte som sikrer forståelse og engasjement av kvalitetssystemet.

Vi og våre Oppdragsgivere er avhengig av hverandre, med gjensidig og fordelaktig samarbeid forbedrer vi våre og Oppdragsgiverens evne til å skape verdier gjennom hele avtalen. Innstilt på å oppfylle alle kundekrav og streber etter å alltid overgå kundenes forventninger.

Fyll ut skjema for uforpliktende tilbud.

 

LISA ULTRA VEDLIKEHOLD AS
Miljø og HMS

Lisa Ultra Vedlikehold AS skal gjennom kontinuerlig forbedring av våre tjenester og prosesser bidra til en positiv utvikling sett i et miljøperspektiv. Dette skal oppnås ved at alle ansatte ansvarliggjøres gjennom holdningsskapende arbeid og tilførsel av kunnskap og kompetanse.

Vi ønsker med vårt Miljø– og HMS-arbeide å:
 • Forebygge ulykker, miljø- og helseskader.
 • Gjennomføre årlige vernerunder og rapportering av avvik.
 • Miljømål for neste år: Alle nye ansatte skal gjennomgå grunnkurs i HMS og faglig opplæring.
 • Tilstrebe at vår drift i minst mulig grad skal påvirke det ytre miljø.
 • Miljømål for neste år: Lage innkjøpsveileder og benytte flere miljømerkede produkter.
 • Miljømål for neste år: Innføre tiltak for å redusere papirforbruket.
 • Sørge for at våre tjenester også skal være sikre for våre kunder.
 • Miljømål for neste år: Opplæring i riktig renholdsteknikk med minimalt forbruk av vann og energi.
 • Arbeide målrettet for å få ned sykefraværet, gjennom systematisk drift av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen.
 • Miljømål for neste år: 0,8 % sykefravær.
 • Sørge for gode vernerutiner med kontroll av utstyr og arbeidsplasser.
 • Miljømål for neste år: Gå månedlige vernerunder.
 • Skape trivsel og et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.
 • Utvikle et trygt og trivelig arbeidsmiljø, samt å fremme personlig og faglig utvikling.
 • Miljømål for neste år: Jevnlige 1:1 samtaler og årlige medarbeidersamtaler.
 • Redusert transportbehov er miljømessig og økonomisk lønnsomt.
 • Miljømål for neste år: Lage plan for å minimere transport.
 • Vise forsiktighet og omtanke i alle ledd slik at vår bedrift unngår å bidra til miljø nedbryting som ikke kan reverseres.
 • Gjennom kunnskap om de lover, forskrifter og direktiver som påvirker vår virksomhet velges løsninger som bidrar til
 • redusert forbruk av midler, utstyr, energi og negative miljøpåvirkninger.
 • Prioritering av prosjekter som bidrar til en gradvis og kontinuerlig reduksjon av miljøbelastninger.
 • Arbeides med å påvirke våre leverandører og underleverandører til å føre de samme
 • retningslinjene innen miljø som Lisa Ultra Vedlikehold AS.
 • Bruk av el. biler til egen transport – vi kjører 95 % miljøvennlig.

Lisa Ultra Vedlikehold AS
Ole Messelts vei 5
0676 Oslo
Telefon: 48 03 02 22 / 48 04 03 33